Transport mașininon stop

Termeni și condiții

1. Precizări legale importante
Înainte de a utiliza această pagină de internet, vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste precizări. ele reglementează utilizarea de către dumneavoastră a paginii şi a tuturor materialelor informative din ea.

2. Generalităţi
Această pagină de Internet care poate fi accesată pe adresa www.transport-masini.ro (excluzând paginile la care face link-uri) este sub controlul şi operată de Cameleon Expres SRL cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 35/4. 400529, registrul comerţului J12/3234/2003, cod de identificare fiscală: RO 15917983, care este o companie infiinţată în România. Pagina poate fi accesată din diferite alte ţări din întreaga lume. Intrucât fiecare din aceste locuri are legi care pot fi diferite de cele din România, la accesarea paginii atât noi cât şi dumneavoastră suntem de acord ca, la toate chestiunile apărute din sau legat de utilizarea şi conţinutul acestei pagini de Internet, să se aplice legislaţia din România. Sunteţi de asemenea de acord cu şi prin prezenta, să vă supuneţi la jurisdicţia exclusivă a instanţelor legale din România în ceea ce priveşte asemenea chestiuni.

3. Domeniu de aplicare
Informaţiile referitoare la produse, servicii şi promoţii sunt aplicabile doar acestei ţări, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile.
Nu se dă nici o interpretare sau garanţie că materialele conţinute în această pagină de Internet sunt corespunzatoare pentru, disponibile în, sau relevante pentru orice altă locaţie.

4. Dreptul de autor
Aveţi permisiunea de a parcurge această pagină de Internet şi de a reproduce extracte prin tipărire, descarcare pe un hard-disk, şi distribuire la alţii, însă în toate cazurile doar pentru scopuri informaţionale, şi cu condiţia ca în toate aceste reproduceri să apară anunţul referitor la dreptul de autor menţionat mai sus. Nici o reproducere sau parte a paginii de Internet nu poate fi vândută sau distribuită pentru câştig comercial şi nici nu poate fi modificată sau încorporată în nici o altă lucrare sau publicaţie, indiferent dacă sunt pe hartie sau în format electronic, şi nici nu pot fi transmise către nici o altă pagină de Internet. Nu se acordă nici o altă licenţă sau drept.

5. Mărci înregistrate
Toate mărcile înregistrate prezentate în această pagină de Internet sunt fie în proprietatea dezvoltatorilor şi a sucursalelor sale, fie sunt folosite cu permisiunea proprietarului. Este strict interzisă utilizarea neautorizată a oricarei mărci inregistrate aflate în această pagină de Internet.

6. Protecția datelor
Ne angajăm să vă protejăm datele personale şi să respectăm legislaţia română referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (conform prevederilor Legii nr. 677/2001 şi normelor emise în aplicarea ei, precum şi orice alte acte normative ce vor deveni incidente în cauză).